InterKRACHT
"Omdat leerlingen goed onderwijs verdienen"

AVG en privacy

Deze verklaring geeft aan hoe ons kantoor omgaat met de persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens:

InterKRACHT

Hoofdweg 251, 9695 AH in Bellingwolde

Dhr L. van Ravenhorst (l.vanravenhorst@interkracht.nl


Privacyverklaring


AVG 

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van InterKRACHT, die dat voor de uitvoering van werkzaamheden en het leggen van contact nodig hebben. Zoals de wet dat ook van ons verlangt. InterKRACHT is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens van de eerdergenoemde doelgroepen in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).