InterKRACHT
"Omdat leerlingen goed onderwijs verdienen"

Visie op het onderwijs

Huidig onderwijs
Het onderwijs staat al vele jaren aan de vooravond van een grote verandering, maar helaas komt het er niet van. Conservatief en behoudend zijn de termen die in het DNA van onderwijsmensen zit en dat ook aangeleerd krijgen op de PABO. “Waarom veranderen? Wij zijn toch ook goed terecht gekomen.” Om hier een beeld van te krijgen is dit filmpje het bewijs: I just sued the school system

Goed onderwijs
Wat is goed onderwijs? Dat is een makkelijke vraag, maar er zijn meerdere goede antwoorden mogelijk. Finland en Singapore worden hoog aangeschreven als we spreken over goed onderwijs, maar beide landen doen het op hun eigen manier. In Finland draait het om het kind en het talent en niet zozeer om de economische aspecten, terwijl dit wel het geval is Singapore.

Kinderen van nu groeien op in een tijd waarin grote veranderingen in rap tempo plaatsvinden.  Binnen de digitale samenleving moeten ze hun weg vinden in de overvloed aan informatie. Hoe leren ze deze te filteren en om te zetten in kennis? Tevens speelt netwerken een steeds grotere rol. Hoe kunnen we deze nieuwe ontwikkelingen stroomlijnen voor de kinderen?

Om het bovenstaande voor elkaar te krijgen heb je professionals nodig die het kind begrijpen en het kind in de ‘zone van de naast ontwikkeling (Vygotski, 1896-1934)’ laten leren. Ieder kind heeft een eigen aanpak en begeleiding nodig en daarin moet je verschillen durven maken. Creativiteit en talent zit in ieder kind, laat dit dan ook tot wasdom komen!
Dit kan alleen met echte professionals in een schoolorganisatie.