InterKRACHT
"Omdat leerlingen goed onderwijs verdienen"

Het traject

Contact
De onderwijsinstelling neemt contact op met InterKRACHT voor een intakegesprek. Dit kan fysiek of telefonisch, afhankelijk van de wensen van de onderwijsinstelling.

Intake
Er zal door InterKRACHT een gesprek plaatsvinden met de school of stichting/vereniging. Daarin wordt er over de volgende onderwerpen gesproken:
- Waarom er vervanging nodig is
- Verwachtingen en doelen van de vervanging
- Voor welke groep
- Waar
- Duur van de vervanging
- Kosten

Match
Informatie van de intake wordt meegenomen om te komen tot een match. InterKRACHT gaat intern een tweetal mensen benaderen die voldoen aan het profiel. Deze onderwijsprofessionals zullen hun cv en motivatiebrief sturen en in gesprek gaan met de onderwijsinstelling. Op basis van de gesprekken wordt er een keuze gemaakt om met één van hen te gaan samenwerken.

Evaluatie
In de periode van de interimklus wordt er door InterKRACHT meerdere keren geobserveerd om de kwaliteit te kunnen garanderen. Dit wordt gedeeld met de interimmer, directeur en bestuur. De eerste observatie zal na 4 tot 6 weken plaatsvinden. Dan zal er tevens een driehoeksgesprek plaatsvinden tussen interimmer, directeur en begeleider InterKRACHT.
Vervolgens zal er in overleg een vervolgdatum worden afgesproken voor evaluatie. Dit wordt aangepast aan de wensen van de onderwijsinstelling, maar zal nooit langer duren dan 5 maanden.

Afsluiting
Bij de afronding van de opdracht zal er een eindgesprek plaatsvinden tussen directeur/bestuur en InterKRACHT. Hiermee kan InterKRACHT evalueren of er aan de vooraf gestelde verwachtingen en doelen is voldaan.

 De nieuwe wet DBA                                                                                                                                                                                               Bent u bang voor boete's en/of naheffingen indien u voor de nieuwe wet DBA een ZZP-er zou aannemen? Niet nodig! 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/content/bang-voor-boetes-of-naheffingen-niet-nodig